Naše služby

Preventívna prehliadka:

Základom na ceste k dokonalému úsmevu je dôkladné vyšetrenie a zhodnotenie stavu chrupu a ústnej dutiny pacienta.

Vstupná prehliadka preto pozostáva z viacerých fáz:

 • pacient pred návštevou vyplní dotazník - anamnestický formulár - podľa ktorého si vytvoríme obraz o celkovom zdravotnom stave
 • vyšetríme pacienta, zhodnotíme stav, vytvoríme zdravotný záznam do karty
 • zhotovia sa RTG snímky, ktoré sú nevyhnutné na odhalenie skrytých kazov a iných patologických nálezov
 • podľa zistených skutočností vieme navrhnúť plán ošetrenia, nutných výkonov a postupov, ktoré sa prispôsobujú individuálnym potrebám pacienta čo sa týka použitých materiálov a časového horizontu ošetrenia.

Preventívna prehliadka by mala naväzovať na návštevu dentálnej hygieny, ktorá je neoddelitelnou súčasťou preventívnej starostlivosti.

 

Dentálna hygiena

Základom dentálnej hygieny je najmä prevencia.  Prevencia je najúčinnejšou a najlacnejšou metódou zachovania ústneho zdravia. Jej cieľom je zabrániť vzniku zápalových ochorení závesného aparátu zubov a zubného kazu.

Ochorenie parodontu (závesného aparátu zubov), sa začína prejavovať  krvácaním ďasien, ktoré je prvým znakom zápalu ďasna. Často sa to podceňuje, lebo ochorenie v tomto štádiu je nebolestivé, vedie to ale časom k deštrukcií závesného aparátu zuba a ku kývavosti zuba. V poslednom štádiu dochádza k strate zuba.

Prevenciou tohto ochorenia je dôkladná ústna hygiena,  ktorej neoddelitelnou súčasťou je profesionálna hygiena, dentálna hygiena, vykonaná podľa individuálnej potreby minimálne 1 až 2x do roka.

Dentálna hygiena obsahuje viacero krokov:

 • vyšetrenie parodontu, slizníc, rias a jazyka
 • profesionálne odstránenie trdých (zubný kameň), a mäkkých povlakov z povrchu zubov nad a pod úrovňou ďasna
 • inštruktáž s nácvikom správnej hygieny, podľa individuálneho stavu pacienta
 • výber správnych pomôcok ústnej hygieny
 • leštenie povrchu zubov a výplní
 • odstránenie pigmentácií z povrchu zubov špeciálnym prístrojom- Airflow
 • recall- kontrola a udržanie trvalej stability a kvality ústneho zdravia
 • fluoridácia zubov

 

Endodontické ošetrenie

Jedná sa o ošetrenie koreňových kanálikov, ktoré je nutné pri zápale zubnej drene, alebo pri mŕtvych zuboch, aby sa takýto zub mohol v chrupe zachovať, a predišlo sa jeho vytiahnutiu.

K rozšíreniu kanálikov a hermetickému zaplneniu po celej dľžke prispieva naše moderné technické strojové a materiálové vybavenie. Používame moderný mikromotor napojený na apexlokátor, ktorý znázorňuje polohu inštrumentov a priebeh ošetrenia po celej dobe na monitore zariadenia. Samozrejmosťou je Röntgenové zariadenie priamo v ambulancií.

 

Bielenie zubov

Bielenie zubov vykonávame systémom domáceho bielenia, nakoľko sa nám rokmi najlepšie overila jeho účinnosť a trvácnosť výsledkov.

Prebieha v 2 etapách:

 1. mechanické očistenie povrchu zubov od pigmentov a tvrdých a mäkkých nánosov pomocou ultrazvuku a Airflow systému
 2. chemické bielenie pomocou individuálne zhotovených silikónových nosičov a bieliaceho systému.

Pred bielením je nutné mať všetky kazom poškodené zuby ošetrené.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v našej ambulancií.

 

Estetická stomatológia

Našim cieľom je zachovanie prirodzeného tvaru a štruktúr zuba, preto ponúkame našim pacientom:

 

 • kompozitné „biele“ výplne z najkvalitnejších materiálov
 • estetické rekonštrukcie deštruovaných zubov
 • úprava tvaru a veľkosti zubov
 • keramické a kompozitné fazety predných zubov
 • bielenie zubov
 • vnútorné bielenie mŕtvych zubov
 • výmena starých nevyhovujúcich koruniek za estetické kovokeramické alebo celokearamické práce

Výsledok po zákrokoch:

 

Protetická stomatológia

Jedná sa o náhradu stratených zubov následkom kazu alebo úrazu.

Uprednostňujeme fixné, estetické práce zhotovené z kovokeramiky alebo celokeramiky, ktoré majú prirodzený vzhľad a pacient tak zachováva pocit „vlastných“ zubov.

Počas práce laboranta chránime obrúsené zuby provizórnymi korunkami, alebo mostíkmi.

Revolučná metóda je zhotovenie mostíka na sklenených vláknach, pri ktorom nie je nutné vedľa stojace zuby obrusovať, šetrí tak zdravé zubné tkanivá. Nahradený zub „visí“ na sklenenom vlákne ktorý je upevnený na susediacich zuboch.

Samozrejme pri strate veľkého počtu, alebo všetkých zubov je niekedy jediným riešením zhotovenie snímateľných protetických prác.

Jedná sa o celkové zubné náhrady, alebo čiastočné snímateľné náhrady.

Osvedčili sa nám flexibilné snímateľné náhrady celkové aj čiastočné, ktoré nevyžadujú použitie žiadnej kovovej konštrukcie, sú ohybné, preto mnoho pacientov má s nimi výborné skúsenosti.

Spolupracujeme s erudovanými zubnými laborantami, aby všetky zhotovené náhrady boli čo najkvalitnejšie, a naši pacienti odchádzali vždy spokojní, s úsmevom.

Ukážky: